Siirt Üniversitesi
Bologna Bilgi Sistemi
 İletişim  
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi

 
 Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 212 1111 - 223 17 39 - 224 11 38  Fax: +90 (484) 223 19 98
E-Posta:
siu@siirt.edu.tr
Web:
http://www.siirt.edu.tr

 

     Birimler                                                                           Alan Kodu (0484)

Rektörlük Danışmanı                                                                          223 19 97-1006

Genel Sekreterlik                                                                                 223 20 35

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                                          223 12 24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                                              223 20 72

Personel Daire Başkanlığı                                                                   223 20 43

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                                                   223 19 18

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                                                  223 19 24

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                                             223 20 62

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                                                223 20 69

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı                             223 71 26

Hukuk Müşavirliği                                                                               223 12 24

ÖSYM Bürosu                                                                                      223 66 34-1032

 

 

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve Enstitüler :

Eğitim Fakültesi                                                                                    223 66 34

Mimarlık-Mühendislik Fakültesi                                                         223 12 24-(3001)

Fen-Edebiyat Fakültesi                                                                         254 20 72-74-75-76

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                                                      223 20 82

İlahiyat Fakültesi                                                                                  223 12 24-2915

Ziraat Fakültesi                                                                                     223 20 97

Sağlık Yüksekokulu                                                                              223 10 56

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu                                                   223 12 24-1043

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                                             223 10 56

Siirt Meslek Yüksekokulu                                                                   2121111/3757

Eruh Meslek Yüksekokulu                                                                  311 26 26

Kurtalan Meslek Yüksekokulu                                                           411 42 42

Fen Bilimleri Enstitüsü                                                                         223 25 60

Sosyal Bilimler Enstitüsü                                                                     223 25 60

 

 

 Copyright ©Proliz Yazılım